Servis & Příslušenství Opel

Likvidace autovraků

Servis & Příslušenství Opel

Ekologická likvidace autovraků

PDF

Smlouva o ekologické likvidaci autovraků

PDF, 0,4 MB

 

Zpětný odběr výrobků s ukončenou životností

Životní prostředí – výrobky s ukončenou životností

Recyklace automobilových baterií nebo akumulátorů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění ukládá prodejcům vozidel mimo jiné zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů použitých ve vozidlech (včetně např. přenosných baterií v dálkovém ovládání k vozidlu).

Automobilové baterie a akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

Automobilové baterie nebo akumulátory jsou označené speciálním symbolem a na konci jejich životnosti by je spotřebitelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.

Společnost AUTO-STAIGER CZ a.s. zajišťuje v rámci individuálního plnění zpětný odběr automobilových baterií a akumulátorů. Majitelé vozidel Volvo je mají možnost bezplatně odevzdat v místě prodeje na naší provozovně. Informaci o místě zpětného odběru získáte na e-mailu:o.vacek@auto-staiger.cz nebo telefonním čísle: 271 009 131. Více informací o zpětném odběru naleznete na internetové adrese www.zpetnyodber.eu nebo na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí www.mzp.cz.

Na internetových stránkách http://iris.mzp.cz/Aplikace/aba.nsf je společnost AUTO-STAIGER CZ a.s. zapsána v Seznamu povinných osob.

Recyklace pneumatik

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v § 38 ve spojení s vyhláškou č. 237/20012 Sb. ukládá povinným osobám (osoby, které vybrané výrobky včetně pneumatik uvádí v České republice na trh) zajistit zpětný odběr výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru.

V současné době můžete použité pneumatiky bez ohledu na výrobní značku odevzdat bezplatně ke zpětnému odběru na naší provozovně.

Na internetových stránkách http://iris.mzp.cz/Aplikace/azop.nsf je společnost AUTO-STAIGER CZ a.s. zapsána v Seznamu povinných osob.


Opel servis on-line

Využijte možnosti objednání Vaší návštěvy servisu Opel.

Objednat na servis